Op 03-03-2017 hebben wij te horen gekregen dat ons ANBI status behaald is. Vanaf 14-11-2016 is het ANBI status ingegaan. 3 weken later is het systeem bij de belastingdienst geüpdatet en staan wij er tussen.

 

Statutaire naam

Stichting Dierenambulance West Friesland
Witte Dam 77
1617 VX WESTWOUD

Telefoonnummer

06 118 253 06  (Dit is het meldnummer) Klik om te bellen!

E-mail

Voor het verkrijgen van nadere Informatie kunt u contact opnemen met:

Katinka Slot 06-46367185
Arie Jan Slot 06-24469426

 

Fiscaal nummer:  8569.07.443    |    KVK Nummer: 67274099

 

Bestuur bestaande uit

Katinka Slot: Voorzitter (tijdelijk waarneembaar: Penningmeester/secretaris)

Klaas Reine: Overleden

Stefan Kat: Algemeen Bestuurslid

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: Het vervoeren van zieke, gewonde, zwerf en overleden dieren in haar werkgebied te weten West Friesland. Alles in de meest ruime zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het op elk tijdstip beschikbaar houden van minimaal een goed geoutilleerde dierenambulanceauto en het verrichten van alle verdere handelingen, die  met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe  bevorderlijk kunnen zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen belang.

Beleid DA West Friesland

Stichting Dierenambulance West Friesland is een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat alle ontvangen gelden ten goede komen van de stichting. Hiermee kunnen wij opnieuw investeren om onze doelen te verwezenlijken.

Wij kunnen bestaan door donaties/schenkingen en giften. Deze generen wij doormiddel van het promoten van de website waar men een eenmalige machtiging kan afgeven voor jaarlijkse donatie. Dit kan via Ideal. Ook lopen wij een keer per jaar collectes in West Friesland. We staan op evenementen en in winkelcentra, markten, media om onze stichting bekend te maken en hopen zo donateurs te werven, donateur worden kan ook via Ideal via de website dat is een jaarlijkse doorlopende machtiging.

Beloningsbeleid 

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Alle donaties en giften en inkomsten komen ten goede van de stichting en de dieren.

Activiteiten

Per 24 januari 2017 rijden wij operationeel. Vanaf deze dag zal een lijst met ritten bijgehouden worden. 23 januari 2017 hebben wij ons gepresenteerd bij het Dorpenoverleg Zwaag/Blokker. Hier hebben wij ons gepresteerd en bekend gemaakt wanneer wij operationeel zijn. Ook hebben we hier een collecte gehouden en donateursformulieren achtergelaten. Op 27 januari 2017 hebben wij ons gepresenteerd voor het thema Hulpdiensten op Basisschool Socrates dit betrof groep 1 t/m 2.

Financiële verantwoording 

Eind juli 2017 is een overzicht van de baten en lasten gepubliceerd, omdat wij opgericht zijn op 14-11-2016 en operationeel pas sinds 24-01-2017 rijden.

Hieronder zijn de financieel jaaroverzichten te downloaden

Totaalblad-2019-2Totaalblad-administratie-2020-DA-WF-1Totaalblad-administratie-2021-DA-WF

Watch Dragon ball super